beytülmüəzzəm


beytülmüəzzəm
ə. «əzəmətli ev» Kəbənin adlarından biri

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.